#YesstayhardVi älskar att se dina bilder på våra produkter! Det kan hända att vi ber om lov att använda dessa bilder i marknadsföringssyfte i våra egna kanaler för att publicera dem på vår hemsida, i sociala kanaler så som Instagram, Facebook, Pinterest, blogg och nyhetsbrev samt övriga kommunikationskanaler.Genom att besvara vår förfrågan med hashtaggen #yesstayhard godkänner du följande:

Du ger Stayhard AB (organisations nr 556713-8077) en icke-exklusiv och global licens till att använda samtliga bilder som du har svarat #yesstayhard till att användas i marknadsföringssyfte i samtliga kommunikationskanaler.


Härmed intygar du att:1. Du äger alla rättigheter till dina bilder.

2. Du har tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri.

3. Stayhard AB inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.

Härmed befriar du Stayhard AB från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer. Härmed befriar du och accepterar att hålla Stayhard AB och alla personer som handlar från Stayhard AB skadelösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Genom att svara #yesstayhard så godkänner du alltså att du har läst och förstått ovanstående villkor. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor angående detta genom att maila till: customerservice@stayhard.se